Origines et Mutationes 2019

W kolejnej edycji konferencji pragniemy pochylić się nad fenomenem władzy i religii w dziejach. Oba te czynniki były ze sobą nierozerwalnie związane aż do czasów rewolucji
francuskiej. Celem spotkania ma być prześledzenie ich wzajemnych relacji: politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Wpływu przedstawicieli Kościoła (kościołów) na władzę świecką i na odwrót. Nie ograniczamy się jedynie do najwyższych przedstawicieli
władzy świeckiej i religijnej, ale także do relacji na niższych poziomach, które były nie mniej żywe i ciekawe.