7-8.08 Wizyta Gotów z Masłomęcza

Przed nami kolejna wizyta naszych przyjaciół z Masłomęcza. Zapoznają nas oni z życiem codziennym Gotów. Przygotują obozowisko z namiotami i paleniskiem, zaprezentują dawne rzemiosła i kuchnię. Ponadto przedstawią nam stroje i uzbrojenie plemion gockich wraz z pokazami walk. Ich szeroka wiedza wynika z tego iż Kotlina Hrubieszowska – z której pochodzą – obfituje w liczne stoiska archeologiczne dotyczące tej gockiej grupy rekonstruktorów.