21-22.08 Turniej Łuczniczy o Bursztynową Strzałę

Uwaga, uwaga!
 
Przed nami kolejny już Turniej o Bursztynową Strzałę!
 
Do wygrania nie tylko nieśmiertelna chwała zdobywcy Bursztynowej Strzały, ale i atrakcyjne nagrody rzeczowe ?
 
Sobota -> zajęcia łucznicze, nauka strzelania, otwarty trening Gockiego Towarzystwa Łuczniczego
 
Niedziela -> 13:00 Turniej (zapisy 11:00)
REGULAMIN TURNIEJU
Wymagania odnośnie wyposażenia: Dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne i naturalne bez ograniczeń w sile naciągu. Nie dopuszcza się łuków bloczkowych, łuków wyczynowych ani łuków typu hunter o ile półka nie przekracza szerokości promienia strzały (nasz ukłon w stronę użytkowników „Dianek”) rękojeść pistoletowa jest nie dopuszczalna.
Podczas turnieju uczestników obowiązuje spójny i kompletny strój historyczny o datowaniu nie przekraczającym XIXw. Niedozwolone są elementu ubioru, które w wyraźny sposób kłócą się z odtwarzaną epoką (np. okulary przeciwsłoneczne). Odstępstwa przewiduje się jedynie wobec dzieci poniżej 14 lat (wg rocznika).
Niedozwolone są jakiekolwiek celowniki nienaturalne. Nie dopuszcza się celowników i oprzyrządowania wystającego poza obrys majdanu i ramion łuku. Nie dopuszcza się celowników w formie znaków na majdanie, czy bączków na cięciwie lub kolorowych nitek wplecionych w owijkę cięciwy. Dozwolone są okienka i półki w majdanie o ile półka nie przekracza szerokości promienia strzały. Dozwolone jest oznaczenie punktu przyłożenia strzały na łuku oraz na cięciwie.
Promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, lotki wyłącznie pierzaste, a osady strzał z materiałów naturalnych.
Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w przynajmniej 6 strzał, oznaczonych w sposób umożliwiający identyfikację podczas liczenia punktów.
Postanowienia ogólne: Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy, chyba, że strzała w sposób wyraźny przeszłą na wylot przez punktowane pole lub da się łatwo stwierdzić miejsce trafienia.
W przypadku oddania większej liczby strzałów, aniżeli przewidziana dla danej konkurencji uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał według największej liczby punktów za dana strzałę.
Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej konkurencji.
W przypadku wątpliwości liczbę punktów za dane trafienie zalicza się zawsze na korzyść uczestnika, choćby strzała nawet w najmniejszym stopniu dotykała tarczy z większą liczbą punktów.
Organizator nie przewiduje przeprowadzania eliminacji do turnieju – wszyscy zawodnicy strzelają wszystkie konkurencje.
W przypadku, gdy wśród trzech najwyższych wyników pojawi się jednakowa suma punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka by jednoznacznie określić trzy pierwsze miejsca.
W związku z dbałością o dane osobowe uczestników organizator wymaga od uczestników podania pseudonimu na potrzeby wywoływania na linię strzelań; organizator zakłada, że dane osobowe podane podczas rejestracji są fikcyjne.
Postanowienia końcowe: Decyzje w związku z przebiegiem turnieju łuczniczego podejmuje Sędzia Turniejowy. Sędzia turniejowy i Sędziowie pomocniczy mogą brać udział w turnieju, jednak zdobyte przez nich punkty muszą być liczone przez innego, bezstronnego uczestnika turnieju i ich wyniki nie zostaną uwzględnione w tabeli wyników.
Wstęp na tor łuczniczy podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie. Osoby towarzyszące oraz łucznicy nie strzelający w danej serii przebywają poza torem łuczniczym.
Do udziału w turnieju nie dopuszcza się osób odurzonych alkoholem lub narkotykami. Ponadto osoby, które niestosownym zachowaniem lub ubiorem zakłócają przebieg turnieju również zostaną poproszone o poprawę lub odejście.
Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność, nie ubezpieczamy uczestników od wypadków. Za uczestników którzy nie ukończyli 18 roku życia odpowiadają ich opiekunowie prawni.
W trakcie turnieju każdy uczestnik ma regulaminowe prawo i obowiązek podać komendę „Przerwać Strzelanie”, jeżeli zauważy sytuację, która mogłaby wprowadzać stan zagrożenia na torze łuczniczym, a każdy strzelający ma obowiązek samodzielnie przerwać strzelanie, jeśli zauważy taką sytuację i samemu wydać stosowną komendę.