Palisada

To, konstrukcja obronna składająca się z drewnianych, zazwyczaj ostro zakończonych pali wbitych jeden przy drugim w ziemię prosto lub ukośnie, tworzących  fortyfikację zaporową. Wyposażone były w wieżyczki strzelnicze, chroniące łuczników podczas oblężenia. W czasie pokoju służyły do obserwacji terenu. Palisady  budowano  pojedynczym rzędem lub wieloszeregowo, najczęściej razem z umocnieniami ziemnymi. Całość konstrukcji wzmacniana była belkami poprzecznymi od wewnątrz.  Palisady były budowane w pobliżu lasów, ze względu na dostępność budulca. Konstrukcja była tania, ale nietrwała. Nie była wstanie sprostać ciężkiej broni oblężniczej.

Nie każda osada w dawnych czasach była w ten sposób chroniona. Nasza osada dla bezpieczeństwa mieszkańców i kupców została otoczona palisadą, ponieważ towary przywożone karawanami jak i gromadzony na wymianę bursztyn stanowiły łakomy kasek dla krążących po lasach band rabusiów i amatorów łatwego zarobku. Dostać się do jej wnętrza można przez jedną z czterech potężnych bram zwieńczonych wieżami. Wieże jako dość charakterystyczne stały się swoista wizytówka Faktorii.