Studnia

Blisko 2000 lat temu na tych terenach używano trzech technik do budowy domostw. Były to kopulaste konstrukcje mocno przykryte materiałem organicznym, stosowane do dzisiaj belki łączone na pióro-wpust i konstrukcje słupowe z wypełnieniem. Ten ostatni rodzaj konstrukcji możemy oglądać na pruszczańskiej Faktorii w postaci chat. Jedyna konstrukcją przy której wykorzystano metodę belkową jest faktoryjna studnia.Jest to system angażujący do konstrukcji nośnej przede wszystkim elementy poziome, montowane jedne na drugich i łączone narożnie za pomocą profilowania i nakładania na siebie, co daje efekt “przenikania się”  ze sobą dwóch ścian prostopadłych względem siebie.

Ujęcie wody w osadzie zawsze było ważnym miejscem, ponieważ woda nieodmiennie stanowi jeden z podstawowych, niezbędnych do życia elementów codzienności. Zanim zaczęto rozprowadzać wodę bezpośrednio do domostw rurociągami i akweduktami trzeba ją było zwyczajnie przynieść w wiadrach lub dzbanach.

Okolice studni są też dobrym miejscem do rozejrzenia się i  delektowania roślinnością porastającą teren naszej osady. Zapraszamy też do zajrzenia do naszego ogródka.