Tor łuczniczy

Łucznictwo to umiejętność i praktyka posługiwania się łukiem – jedną ze starszych broni. W dawnych czasach to właśnie zwierzyna upolowana przy pomocy łuku stanowiła podstawę wyżywienia. Polowano głównie na sarny, jelenie, dziki i dzikie ptactwo. Łucznicy także bronili osady w trakcie wrogich napaści. Na terenie Faktorii znajdują się dwa tory łucznicze. Treningowy i długi (do 80 metrów) profesjonalny, na którym mogą odbywać się turnieje łucznicze na miarę europejską, czemu sprzyja położenie i bezpieczny teren. Gockie Towarzystwo Łucznicze „GOT” trenuje w każdą sobotę (przez cały rok) od godziny 14.00 do 16.00 i proponujemy także strzelanie do sylwetek zwierząt tzw. pacynkami, co jest na pewno zachętą do dalszego rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nagród na odbywającym się każdego roku  Turnieju Łuczniczym – „Bursztynowa strzała”. Znajdujący się tutaj tor łuczniczy pozwala na sprawdzenie odwiedzającym swoich umiejętności strzeleckich.

Specjalistą w tym temacie jest u nas Król Berig